13.6.17

Ein kleiner, hübscher Vogel - Brahms - Türkçe


Ein kleiner, hübscher Vogel, Op. 52, No. 6 

Küçük şirin bir kuş
Süzüldü bahçeye doğru
Bahçe bolca meyve doluydu