13.3.13

Papa Niçin Kırmızı Ayakkabı Giyer?


Gamarelli sergi vitrininden, yeni ruhani lider için hazırlanmış üç parçalı cüppe gözden kaybolduğunda, Romalılar anlar ki Kardinaller Meclisi toplantısı çabucak geçecek. Sergideki giysiler; üç beyaz saf saten cübbe, beraberinde bir kırmızı pelerin, beyaz erminle süslenmiş, herhangi ruhani lidere olabilecek ebatta, mozzetta[1],bir çift orta boy ayakkabı ve bir hareli ipekten zuccheto, yani takkeden oluşur. Giysilerin tümü, Hıristiyanlıkla ilgili manalarla doludur ancak çok uzak antik kökenlere sahip akisleri vardır.