16.2.13

Temmuz

I.Bölüm

Doğum, Ölüm ve DirilişMısırlı Osiris, Fenike ve Yunanlı Adonis, Firikyalı Attis ve günümüze dek ulaşan benzerleriyle, o, tüm coğrafya ve kültürlere yayılmış tanrısallığın kökenidir.

Kadim kültürlerin teolojisinde, temel iki unsur, cennet ve yeryüzüdür. Cennet kendinden, yeryüzünü ve sonra sırasıyla yaratılış düzenini yaratır. Yüksek ihtimal ki tarih öncesi dönemde bu öğeler cinsiyetsizdir.

Tarihi başlatan Sümerleri, doğadaki büyüme ve çürümenin yinelenmesi derinden etkilemiştir.