4.7.13

Temmuz ve 3300 Yıllık Sümer İlahisi

II. Bölüm

Kadim Kodlar

Güneş’in orta ekvatordan kuzey yarım küreye, kuzey ekliptiğin doruğuna yavaşça yaklaşımı ve ekvatora dönüşü, yeryüzündeki tazeliğin, yeşermenin baharla müterakkisini belirler.

Tarihin şafağında, güneşin bu hareketleri ve doğadaki etkileriyle baş başa olan Sümerler, insanlığın soyut dünyadaki evreninin temellerini atmışlardır.

13.3.13

Papa Niçin Kırmızı Ayakkabı Giyer?


Gamarelli sergi vitrininden, yeni ruhani lider için hazırlanmış üç parçalı cüppe gözden kaybolduğunda, Romalılar anlar ki Kardinaller Meclisi toplantısı çabucak geçecek. Sergideki giysiler; üç beyaz saf saten cübbe, beraberinde bir kırmızı pelerin, beyaz erminle süslenmiş, herhangi ruhani lidere olabilecek ebatta, mozzetta[1],bir çift orta boy ayakkabı ve bir hareli ipekten zuccheto, yani takkeden oluşur. Giysilerin tümü, Hıristiyanlıkla ilgili manalarla doludur ancak çok uzak antik kökenlere sahip akisleri vardır.

16.2.13

Temmuz

I.Bölüm

Doğum, Ölüm ve DirilişMısırlı Osiris, Fenike ve Yunanlı Adonis, Firikyalı Attis ve günümüze dek ulaşan benzerleriyle, o, tüm coğrafya ve kültürlere yayılmış tanrısallığın kökenidir.

Kadim kültürlerin teolojisinde, temel iki unsur, cennet ve yeryüzüdür. Cennet kendinden, yeryüzünü ve sonra sırasıyla yaratılış düzenini yaratır. Yüksek ihtimal ki tarih öncesi dönemde bu öğeler cinsiyetsizdir.

Tarihi başlatan Sümerleri, doğadaki büyüme ve çürümenin yinelenmesi derinden etkilemiştir.