4.7.13

Temmuz ve 3300 Yıllık Sümer İlahisi

II. Bölüm

Kadim Kodlar

Güneş’in orta ekvatordan kuzey yarım küreye, kuzey ekliptiğin doruğuna yavaşça yaklaşımı ve ekvatora dönüşü, yeryüzündeki tazeliğin, yeşermenin baharla müterakkisini belirler.

Tarihin şafağında, güneşin bu hareketleri ve doğadaki etkileriyle baş başa olan Sümerler, insanlığın soyut dünyadaki evreninin temellerini atmışlardır.