22.3.17

Cinsel Özgürlük - Cinsel Bağımlılık: Gay ÇıkmazıGeçtiğimiz ay, ilk kez bir ABD Başkanı evlilik eşitliği lehine açıklamada bulundu. Ancak ileri attığımız her adımda, yarı adım geri çekiliyoruz. Herhalükarda, gay ve lezbiyen kişiler ötekileştiriliyor, tek tipleştiriliyor, hayli ön yargıyla, olumsuz fikir ve baskıyla karşılaşıyorlar.

Ne yazık ki - eşitlik ve saygınlık mücadelesindeki azınlıklarda olduğu üzere - gayler, heteroseksüel erkeklerden daha fazla ölçüde alkolizm ve diğer bağımlılık oranlarına sahipler. Gay ve heteroseksüel erkekler eşit oranda seksüel davranış (seks bağımlılığı) problemi bulgularına sahip olsalar da, heteroseksüel erkekler bu sorunla ilgili daha çok yardım gözetiyorlar.

Kısmen, çeşitli alanlarda çeşitli eşlerle seksüel ilişkilenme gerçeğinden oluşan bu çıkarım, baskın nüfusa göre gay toplumunda daha çok kabul edilebilirdir. "Gayler daha çok sevişir" kabulü, utanç merkezli, homofobik toplum tarafından kuşatılmıya karşın verilen pozitif kültürel bir cevap olarak görülebilir.

İstatistikler, gaylerin yüzde 10'unun seks bağımlısı olduğunu öne sürmekte - üzerinde kontrollerinin az olduğu, kendilerine zarar veren seksüel davranış bulgularıyla doğru orantıyla kötüleşen yaşamlara sahip erkekler. Tasvir, gay erkeklerde zor görülebilir çünkü bu bireyler etraflarını kendileri gibi cinsel faaliyette olan kimselerle çevrelemeye eğilimlidirler. Böylece, pek çok gay seks bağımlısı için etraftaki herkes asla bitmiyen bir partinin misafirleridirler ve herkes onlar kadar ateşli sekse sahiptirler.

Önemle şunu belirtmek gerekir ki, gay seks bağımlıları, seksüel yönelimleri nedeniyle seks bağımlısı değildirler. Seksüel bağımlılıkları, bireysel psikolojik meselelere ve bağımlılığa olan biyolojik yatkınlıkları nedeniyledir. Tamamiyle, heteroseksüel erkeklerde olduğu gibi.


Maalesef gay seks bağımlısı davranışlarının artan yıkıcı bulguları, sorunu paylaşan heteroseksüel emsallerine göre, dramatik biçimde büyük seksüel ve sosyal kültürel karşıtlıkla vuku bulur. Bazı durumlarda seks, alkol veya uyuşturucuyla sorunları olan bekar gay birey, kendi özgürlüklerinin esiridir.

Evlilik hakkı olmayan, sağlıklı topluluk ve aile geliştiremeyen gay seks bağımlıları, seksüel dürtülerinden kaynaklanan sonuçları daha az deneyimlediklerinden - boşanma, ebeveynlik haklarının kaybı - gibi tehditlerle karşılaşmadıklarından, heteroseksüel erkekler daha çok yardım arıyor.

Uzun süreli ilişkinin görülen kesin avantajı, hesap verebilirlik ve başkasına duyulan mesuliyeti ortaya çıkarırken, seks bağımlısının sonradan oluşabilecek olumsuz davranışlarının tesiriyle yüzleşmesini sağlıyor.

Yazar:  Robert Weiss - 9 Temmuz 2015 - PsychCentral

Çeviren: Utku Cem - 22 Mart 2017

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder